ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΣΕΡΡΩΝ

Φωτογραφίες από Εκδηλώσεις του Σχολείου μας