Εργαστήριο Κεραμικής

               Η ειδικότητα της Κεραμικής στα ΕΕΕΕΚ Σερρών λειτουργεί από το σχολικό έτος 2001.2002

-Το ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό της ειδικότητας σε συνδυασμό με το υπόλοιπο ειδικό εκπ/κο προσωπικό της μονάδας, καθώς και η άρτια οργάνωση και εξοπλισμός του εργαστηρίου, είναι σε θέση να παρέχει κατάλληλα, ειδική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στους μαθητές του τμήματος, έτσι ώστε να εξοικειωθούν στην πράξη τόσο με τα υλικά, μέσα και τεχνικές της κεραμικής όσο και με τα στάδια και τις διαδικασίες παραγωγής κεραμικών.

img_1640
img_1641
img_1644
img_1646
img_1652
img_1654
img_2011
img_2192
img_2201
img_2202
img_2395
01/11 
start stop bwd fwd


-Φωτογραφίες προϊόντων κεραμικης μαθητών του εργαστηρίου μας

-Το εργαστήριο διαθέτει όλο τον απαραίτητο ειδικό επαγγελματικό εξοπλισμό, όπως δικό του φούρνο κεραμικής, φιλιέρα, μακαρονιέρα και άλλες κατάλληλες υποδομές.