Εργαστήριο Κηροπλαστικής

 Η ειδικότητα της Κηροπλαστικής  στα ΕΕΕΕΚ Σερρών λειτουργεί από το σχολικό έτος 2001.2002

- Η άρτια οργάνωση και ο εξοπλισμός του εργαστηρίου, είναι σε θέση να παρέχει κατάλληλα ειδική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στους μαθητές αυτού του τμήματος, έτσι ώστε να εξοικειωθούν τόσο με τα υλικά, μέσα και τεχνικές της Κηροπλαστικής, όσο και με τα στάδια και τις διαδικασίες παραγωγής κεριών.

-Το εργαστήριο διαθέτει όλο τον απαραίτητο ειδικό επαγγελματικό εξοπλισμό, όπως δικα του καζανια κηροπλαστικής και άλλες κατάλληλες υποδομές.

 

img_2142
img_2143
img_2144
img_2145
img_2146
img_2203
img_2204
img_2225
1/8 
start stop bwd fwd