Κοινωνική Επαγγελματική Αγωγή


Προτεραιότητα  αλλά και σκοπός του ?αθή?ατος της Κοινωνικής και Επαγγελματικής Αγωγής για τους μαθητές/τριες μας είναι η γνώση του ρόλου τους ως κοινωνικά όντα. H κατανόηση και άσκηση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεών τους στην καθημερινή ζωή εντός και εκτός του σχολείου, με στόχο την επιτυχή κοινωνικοποίηση  και  ένταξη τους στην κοινωνικοοικονομική και επαγγελματική  ζωή.

img_2048
p1180083
p1190094
p1190107
pc060029
1/5 
start stop bwd fwd


Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην παροχή βιωματικής γνώσης με  ποικίλες δραστηριότητες που λα?βάνουν χώρα στη σχολική κοινότητα. Eπιτυγχάνεται έτσι  η αξιοποίηση του δυνα?ικού των μαθητών, η καλλιέργεια και ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων συμπεριφοράς ,αξιών και θετικών στάσεων που καθιστούν τους μαθητές ικανούς να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις, τα προβλήματα και τις προκλήσεις της ζωής τους στο στενό και ευρύτερο κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον.

 Η  Κ.Ε.Α μέσα από μία διαρκή διαλεκτική αλληλεπίδραση γνώσης και αγάπης,  διαπραγματεύεται θέματα ελευθερίας, ισότητας, δικαιοσύνης, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πολιτισμού. Ενισχύεται έτσι η εθνική και πολιτιστική ταυτότητα των μαθητών,  βοηθώντας τους να συνειδητοποιήσουν τη φύση και το ρόλο των διαφόρων ο?άδων στις οποίες ανήκουν και να αποδεχθούν   τη διαφορετικότητα και τον πλουραλισμό.