Εργαστήριο πληροφορικής


 Το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Σερρών διαθέτει δύο σύγχρονα και αρκετά καλά εξοπλισμένα εργαστήρια πληροφορικής.

Το ένα χρησιμοποιείται για να καλύψει τις ανάγκες των μαθητών με αυτισμό, ενώ το δεύτερο για τα υπόλοιπα παιδιά (νοητική υστέρηση, μαθησιακές δυσκολίες, πολλαπλές αναπηρίες κ.τ.λ) που φοιτούν στο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Σερρών.

Και στα δύο εργαστήρια χρησιμοποιούνται εξειδικευμένες περιφερειακές συσκευές όπως πληκτρολόγια μεγάλων πλήκτρων με ειδικά πλέγματα απομόνωσης πλήκτρων, Roller Plus Joysticks, Roller Plus Trackball κ.τ.λ.

Οι μαθητές χρησιμοποιούν κατά κύριο λόγο ειδικό εκπαιδευτικό λογισμικό, εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας, που αφορά τα Μαθηματικά, την Γλώσσα, την Αυτόνομη Διαβίωση, την Μελέτη Περιβάλλοντος κ.τ.λ.

001
003
004
005
006
007
008
009
011
012
013
014
015
016
017
018
01/16 
start stop bwd fwd

 

Στόχος του εργαστηρίου είναι η παροχή συγκεκριμένων δεξιοτήτων στα παιδιά, ανάλογα με τις δυνατότες του καθενός, καθώς και το να αυτονομηθούν σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο βαθμό στην λειτουργία και χρήση του Η/Υ. Για τον λόγο αυτό και η διδασκαλία του συγκεκριμένου μαθήματος είναι κατά κύριο λόγο εξατομικευμένη.