Το ΕΕΕΕΚ Σερρών

Το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.) Σερρών, είναι ένα σχολείο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για εφήβους με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και βρίσκεται στον εικοστό τρίτο χρόνο λειτουργίας του (έτος ιδρύσεως 2001-2002).

Σκοπός της ειδικής εκπαίδευσης είναι η ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών, η βελτίωση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων για να επιτευχθεί η ένταξη ή η επανένταξη των μαθητών στο κοινό εκπαιδευτικό σύστημα και η συμβίωση με το κοινωνικό σύνολο, η επαγγελματική κατάρτιση και συμμετοχή στην παραγωγική διαδικασία και η αλληλοαποδοχή με το κοινωνικό σύνολο και η ισότιμη κοινωνική τους εξέλιξη.

Κατά το σχολικό έτος 2023-2024  φοιτούν 68 μαθητές, οι οποίοι διδάσκονται μαθήματα γενικής παιδείας από εκπαιδευτικούς της γενικής εκπαίδευσης, μαθήματα επαγγελματικής κατάρτισης από τεχνολόγους εκπαιδευτικούς, συμμετέχουν σε προγράμματα συμβουλευτικής, επαγγελματικού προσανατολισμού, σε πολλές δημιουργικές δραστηριότητες, αλλά και σε θεραπευτικά προγράμματα, όπως εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, φυσικοθεραπεία, θεραπευτική κολύμβηση και θεραπευτική ιππασία. Μέσα από αυτά τα προγράμματα επιδιώκουμε οι μαθητές να γνωρίσουν τον εαυτό τους, τις ικανότητες και τις δυνατότητές τους και να αναπτύξουν την προσωπικότητά τους ώστε να καταστούν ικανοί στη λήψη αποφάσεων που αφορούν τη ζωή τους, όσο αυτό είναι δυνατόν.

Τα σχόλια είναι κλειστά.