Στο μονοπάτι της Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης.

Η διαταραχή της αισθητηριακής ολοκλήρωσης απαντάται συχνά σε παιδιά που βρίσκονται στο αυτιστικό φάσμα και παρουσιάζουν υπερευαισθησία ή υποευαισθησία σε συγκεκριμένα αισθητηριακά ερεθίσματα. Για την διαχείριση και επεξεργασία αυτών των αισθητηριακών δυσλειτουργιών χρησιμοποιούνται διάφορες δραστηριότητες και υλικά τα οποία οδηγούν σε χαλάρωση, ευχαρίστηση και διέγερση των αισθητηρίων οργάνων. Οι θεματικές ενότητες τις οποίες θα προσεγγίσουμε μέσα από αυτό το πρόγραμμα είναι:

  1. Γνωριμία με αισθητηριακά υλικά και εργαλεία κατασκευής
  2. Εκπαίδευση στην οργάνωση και επεξεργασία αισθητηριακών ερεθισμάτων ( απτικών, οπτικών και ακουστικών)
  3. Κατασκευή αισθητηριακού πίνακα

Σκοπός του καινοτόμου προγράμματος είναι οι μαθητές να γνωρίσουν διάφορα αισθητηριακά υλικά, να μάθουν να οργανώνουν και να επεξεργάζονται την εισροή των αισθητηριακών ερεθισμάτων (απτικών, οπτικών και ακουστικών) που δέχονται από το περιβάλλον και να δημιουργούν/κατασκευάζουν έναν αισθητηριακό πίνακα ο οποίος θα διεγείρει τις αισθητηριακές διόδους πρόσληψης ερεθισμάτων χρησιμοποιώντας την αίσθηση της αφής, της όρασης και της ακοής.

Στόχοι του προγράμματος είναι οι μαθητές να:

  1. Αναγνωρίζουν  τα διάφορα αισθητηριακά υλικά.
  2. Διακρίνουν τα εργαλεία που αφορούν την κατασκευή του αισθητηριακού πίνακα.
  3. Εντοπίζουν, επεξεργάζονται και ερμηνεύουν τα διάφορα ερεθίσματα (απτικά, οπτικά, ακουστικά )
  4. Αναπτύξουν τη λεπτή τους κινητικότητα.
  5. Γνωρίσουν  και  να  χρησιμοποιούν  όλα  τα  υλικά,  τα  µέσα,  τις τεχνικές  και  τα  εργαλεία  σε  ποικίλες  µορφές.
  6. Αναπτύξουν  τη  δημιουργικότητα τους,  τη  παραγωγή  καλλιτεχνικού έργου  και  τη συμμετοχή  τους  στις  εικαστικές  τέχνες.
  7. Αλληλεπιδράσουν και να κοινωνικοποιηθούν µέσα  από  οµαδοσυνεργατικές  εργασίες.

Τα σχόλια είναι κλειστά.