Πρόγραμμα θεραπευτικής Κολύμβησης – Υδροθεραπείας

Η άσκηση στο νερό παρέχει στα άτομα με ειδικές ανάγκες πολλαπλά οφέλη. Είναι ένα πολύ-αισθητηριακό ερέθισμα που βοηθά στην ενίσχυση των αντιληπτό-κινητικών ικανοτήτων και την προώθηση του ψυχό-κινητικού συστήματος.

Συμβάλει  στην βελτίωση :

 • της δύναμης,
 • της αντοχής,
 • στον κινητικό συντονισμό,
 • στο εύρος των κινήσεων,
 • στην σωματογνωσία,
 • του προσανατολισμού και
 • της αυτοαντίληψης.

 Οι ασκήσεις κολύμβησης βοηθούν και στην εξέλιξη του κοινωνικού και συναισθηματικού τομέα, καθώς :

 • βελτιώνουν  την συγκέντρωση προσοχής ,
 • βοηθούν στην εκτόνωση της υπερκινητικότητας,
 • ενισχύουν την ισορροπία και την βλεμματική επαφή,
 • συνδέουν το άτομο με το άγγιγμα και την συναισθηματική ευεξία
 • και τονώνουν την ανάπτυξη της αυτοδύναμης.

Μέσα στη θεραπευτική πισίνα άτομα με κινητικά προβλήματα μπορούν να πραγματοποιήσουν κινήσεις, που τους είναι αδύνατον να κάνουν στην εκτός νερού πραγματικότητα.

 Άτομα με κινητικά προβλήματα μπορούν:

 • να βαδίσουν ανεξάρτητα,
 • να «τρέχουν»,
 • να κολυμπούν,
 • να παίζουν και
 • να γυμνάζονται εντός της πισίνας.

Τα οφέλη της υδροθεραπείας στα άτομα με κινητικές αναπηρίες είναι πολλαπλά .

 • Η πλευστότητα μειώνει την επίδραση της βαρύτητας και παρέχει αυξημένη υποστήριξη της σωστής θέσης.
 • Παρέχει βελτίωση στην ισορροπία και την νευρομυική συναρμογή.
 • Μειωμένα επίπεδα φόρτισης των αρθρώσεων.
 • Προσφέρει μυϊκή χαλάρωση, μείωση της υπερτονίας και του πόνου, διευκόλυνση επίτευξης των στόχων.
 • Βελτίωση της περιφερικής και λεμφικής κυκλοφορίας.
 • Αύξηση της μυϊκής δύναμης.
 • Βελτίωση της αναπνευστικής λειτουργίας.
 • Βελτίωση της ψυχολογίας.

Στο πρόγραμμα Υδροθεραπείας-Θεραπευτικής κολύμβησης που πραγματοποιείται στο σχολείο μας και είναι  βασισμένο στην φιλοσοφία της Halliwick, πραγματοποιήθηκε αρχικά αξιολόγηση σε όλα τα παιδιά που μετέχουν στο εν λόγω πρόγραμμα με το WOTA 1&2 test της Halliwick, τα οποία έχουν σταθμιστεί στην ελληνική γλώσσα.

Αξιολογούνται 10 σημεία δεξιοτήτων που αφορούν :

 • την Νοητική προσαρμογή,
 •  Την Είσοδο και έξοδο από την πισίνα,
 • Την βύθιση και την αναπνοή στο νερό,
 • Δεξιότητες, έλεγχο ισορροπίας και κίνησης.

Στο τέλος της σχολικής χρονιάς θα γίνει επαναξιολόγηση των παιδιών με σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων ως προς την  βελτίωση αλλά και την κατάκτηση νέων δεξιοτήτων.

Τα σχόλια είναι κλειστά.