Αυτόνομη διαβίωση, η ζωή αλλιώς

Το  πρόγραμμα αυτόνομης διαβίωσης η ζωή αλλιώς, αποτελεί ένα βασικό εργαλείο εξάσκησης με σκοπό την εκπαίδευση των μαθητών ως αναφορά στην αυτόνομη διαβίωση τους.

Το δεύτερο σκέλος ενισχύει την συμμετοχή τους σε  διάφορα κοινωνικά θέματα που απασχολούν την κοινωνία και αναπτύσσει  την ενσυναίσθηση και την δράση  τους ως λύση του προβλήματος.

Στόχοι του προγράμματος που εξυπηρετήθηκαν είναι: η Κοινωνική συμμετοχή η Ενσυναίσθηση και φυσικά η Αυτοεξυπηρέτηση

Ακολουθεί η σύντομη παρουσίαση του προγράμματος.

Τα σχόλια είναι κλειστά.