Μ΄ ένα άλογο πετάω!

Πρόγραμμα θεραπευτικής ιππασίας
«Μ΄ΕΝΑ ΑΛΟΓΟ ΠΕΤΑΩ»

Η θεραπευτική ιππασία είναι γνωστή από την αρχαιότητα.
Πρόκειται για μια ξεχωριστή θεραπευτική προσέγγιση που χρησιμοποιεί σα μέσο το άλογο. Η θεραπευτική ιππασία αφορά κυρίως άτομα με νοητική διαταραχή και αυτισμό και ψυχικές ασθένειες.
Το βάδισμα του αλόγου μοιάζει πολύ με το βάδισμα του ανθρώπου.
Σε αυτό το σημείο βασίζεται όλη η φιλοσοφία της θεραπευτικής ιππασίας. Από τη ράχη του αλόγου μέσω της λεκάνης του αναβάτη, μεταφέρονται νευρομυϊκά σε αυτόν φυσιολογικά πρότυπα βάδισης. Παράλληλα τα αισθητηριακά ερεθίσματα που προσφέρει το άλογο στον αναβάτη αλλά και στον φροντιστή και οδηγό του είναι πολλαπλά.
Η επικοινωνία και η επαφή με το άλογο προάγει την ψυχική και συναισθηματική κατάσταση, βελτιώνει την επικοινωνία και την κίνηση του ατόμου.
Σκοπός του καινοτόμου προγράμματος είναι να προσφέρει αισθητηριακές εμπειρίες στα παιδιά, να προάγει τις κοινωνικές τους δεξιότητες και να τους παρέχει προ-επαγγελματικές δεξιότητες στην φροντίδα, την περιποίηση, την οδήγηση καθώς και δεξιότητες ίππευσης.
Οι μαθητές να έρθουν σε επαφή και να γνωρίσουν το άλογο, να αποκτήσουν δεξιότητες στην φροντίδα , την περιποίηση καθώς και την προετοιμασία του αλόγου για μια θεραπευτική συνεδρία. Να εξοικειωθούν με την οδήγηση του αλόγου και να αποκτήσουν δεξιότητες ίππευσης.

Στόχοι του προγράμματος είναι:
• Να αναγνωρίζουν τα μέρη του σώματος του αλόγου.
• Να διακρίνουν και να χρησιμοποιούν τα εργαλεία που αφορούν την περιποίηση του αλόγου.
• Να τοποθετούν τον απαραίτητο εξοπλισμό στο άλογο που αφορά την ίππευση.
• Να αποκτήσουν δεξιότητες οδήγησης και ίππευσης.
• Να βελτιώσουν τις κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες τον διάλογο, τη συνεργασία.
• Να επικοινωνήσουν και να συνεργαστούν μεταξύ τους για την φροντίδα του αλόγου τους.
• Να αποκτήσουν δεξιότητες χρήσιμες για την πιθανή επαγγελματική απασχόληση και αποκατάσταση.
• Να ενισχύσουν την αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση τους και να βελτιώσουν την εικόνα του εαυτού.
• Να αποκτήσουν συναισθηματικούς δεσμούς με το άλογο φροντίδας καθώς και μεταξύ τους.
• Να αναπτύξουν την έννοια της ενσυναίσθησης και αλληλεγγύης.
• Να ενισχύσουν την έννοια της αυτονομίας.
• Να διασκεδάσουν και να αλληλοεπιδράσουν μεταξύ τους και με τα άλογα, σε νέες συνθήκες και καταστάσεις.

Τα σχόλια είναι κλειστά.