Δημοκρατικός Αλφαβητισμός

Στο πλαίσιο του προγράμματος σχολικών δραστηριοτήτων με τίτλο «Δημοκρατικός αλφαβητισμός… Δημιουργώντας μαθητικές κοινότητες», πραγματοποιήθηκαν οι μαθητικές εκλογές για την ανάδειξη των εκπροσώπων της μαθητικής κοινότητας του ΕΕΕΕΚ Σερρών.
Οι μαθητές, αφού ενημερώθηκαν για την εκλογική διαδικασία, κλήθηκαν να δηλώσουν τις υποψηφιότητές τους και να ορίσουν την επιτροπή των εκλογών. Με τη μέθοδο της προσομοίωσης, αφού προετοίμασαν τις ομιλίες τους, οργάνωσαν το χώρο τοποθετώντας όλα τα απαραίτητα για την εκλογική αναμέτρηση (κάλπη, παραβάν, ψηφοδέλτια, φάκελοι, σφραγίδα, ονοματικές λίστες κλπ), εκφώνησαν τους λόγους και ξεκίνησε η εκλογική αναμέτρηση.
Οι μαθητές-ψηφοφόροι ανά τμήμα, με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών, ακολούθησαν όλη τη διαδικασία. Ξεκινώντας από την παραλαβή των ψηφοδελτίων και των φακέλων από την επιτροπή και κατέληξαν στην κάλπη, δίνοντας την ψήφο τους στους υποψήφιους που τους έπεισαν με το λόγο τους.
Η διαδικασία ολοκληρώθηκε με την καταμέτρηση των ψήφων από την επιτροπή και την επίσημη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων από το διευθυντή του σχολείου. Ακολούθησε η σύσταση και η πρώτη συνεδρίαση του συμβουλίου για την ανάθεση ρόλων, καθηκόντων και την επίλυση λειτουργικών ζητημάτων.
Οι έννοιες που προσεγγίσαμε κατά τη διάρκεια υλοποίησης αφορούσαν στις δημοκρατικές διαδικασίες, την εκλογική διαδικασία, τις μαθητικές κοινότητες, τον τρόπο λειτουργίας των κοινοτήτων, την εκπροσώπηση, την αντιπροσώπευση, την αλληλεπίδραση, την κοινωνικοποίηση, τη διαπραγμάτευση, την αναζήτηση λύσεων, την επικοινωνιακή ικανότητα, τη συναισθηματική ανάπτυξη και την ψηφιακή κοινότητα.
Μέσα από την αφήγηση του παραμυθιού «Η κυρά δημοκρατία», οι μαθητές μπόρεσαν να κατανοήσουν τη σημασία της δημοκρατίας, να ισχυροποιήσουν την πολιτική και κοινωνική τους συνείδηση και να προετοιµαστούν ως δηµοκρατικοί και υπεύθυνοι πολίτες. Επιπλέον, απέκτησαν την δεξιότητα να εκφράζουν τις απόψεις τους και να διεκδικούν τα δικαιώµατα τους. Τέλος, οι επισκέψεις στο δημαρχείο των Σερρών και οι συνεδριάσεις του μαθητικού συμβουλίου στο χώρο, τους βοήθησαν να αντιληφθούν την αναγκαιότητα της ύπαρξης και λειτουργίας οργανωµένων κοινωνικών συµφερόντων μέσα στα δηµοκρατικά πλαίσια λειτουργίας της Ελληνικής Πολιτείας ( Συνδικάτα, Ενώσεις, Σύλλογοι) και να αναγνωρίσουν τη σηµασία της τοπικής αυτοδιοίκησης και τη συµµετοχή των δηµοτών στα κοινά για την αντιµετώπιση των τοπικών προβλημάτων.

Τα σχόλια είναι κλειστά.