Καλλιεργώντας την περιβαλλοντική συνείδηση μέσα από την ανακύκλωση

Υπεύθυνοι προγράμματος:

Κωνσταντίνος Γκουγκούφκας ΠΕ 08

Μαριάνθη Σκρίνου ΠΕ78.50

Ελένη Ρήγα ΠΕ 08.50

Κατά την υλοποίηση του προγράμματος «Καλλιεργώντας την περιβαλλοντική συνείδηση μέσα από την ανακύκλωση», οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί επιδιώκουν να εξοικειώσουν τους συμμετέχοντες μαθητές με την έννοια της ανακύκλωσης και του ενεργού πολίτη και να τους βοηθήσουν μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες και ομαδική αλληλεπίδραση να κατανοήσουν τις συνέπειες που επιφέρουν οι ανθρώπινες δραστηριότητες στο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον.

            Μέσω της διαθεματικής προσέγγισης, οι μαθητές στο πλαίσιο του μαθήματος του μαθήματος των Εικαστικών και της Κοινωνικής και Επαγγελματικής Αγωγής, αλληλεπιδρούν και μαθαίνουν την έννοια, τη σημασία και την αξία της ανακύκλωσης, καθώς και τα υλικά που ανακυκλώνονται ώστε να μπορούν να τα αναγνωρίζουν και να τα διαχωρίζουν. Μέσα από διαδραστικά βίντεο, animation αλλά και με την κατασκευή του «μπλε κάδου», οι μαθητές αποκτούν και κατακτούν τη γνώση με τρόπο παιγνιώδη, δημιουργικό και βιωματικό.

 Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με την τοποθέτηση της κατασκευής του «μπλε κάδου» σε κεντρικό σημείο του σχολείου, με στόχο τη διάχυση της γνώσης και την ενεργή εμπλοκή όλων των μαθητών στη διαδικασία της ανακύκλωσης.

Τα σχόλια είναι κλειστά.