Κεραμική

Εργαστήριο Κεραμικής

Στο εργαστήριο της Κεραμικής οι μαθητές έρχονται σε επαφή με την πρώτη ύλη που είναι ο πηλός καθώς και με τα εργαλεία του.

Η εξοικείωση με τα μέσα της Κεραμικής είναι απαραίτητη ώστε σιγά σιγά να δημιουργούνται τα πρώτα κεραμικά έργα από τους μαθητές.(Πήλινα χρηστικά, διακοσμητικά ή και εικαστικά)

Οι δυνατότητες είναι απεριόριστες, ωστόσο για την δημιουργία των κεραμικών αντικειμένων, οι μαθητές μαθαίνουν καθοδηγούμενοι από το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό βασικές τεχνικές που τις εφαρμόζουν με ασφάλεια. Για την επιτυχή αποπεράτωση των κεραμικών  ακολουθούνται συγκεκριμένα βήματα.

Αυτά είναι:

  • Ακατέργαστη πρώτη ύλη – πηλός
  • Πλάσιμο με τα χέρια της ύλης αυτής – πηλός
  • Πρώτο σχήμα – μορφοποίηση
  • Διακόσμηση αυτού του σχήματος
  • Φινίρισμα
  • Πρώτο ψήσιμο στον φούρνο κεραμικής – «μπισκότο»
  • Χρωματισμός με χρώματα κεραμικής – «μπατανάδες»
  • Υάλωμα με υγρό γυαλί
  • Δεύτερο ψήσιμο (Εφυάλωση) στον φούρνο κεραμικής

Επιπρόσθετες τεχνικές, όπως αυτές της τεχνικής με μακαρόνι, της διακόσμησης, της Μικρογλυπτικής, της κατασκευής με καλούπι αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του εργαστηρίου της Κεραμικής.

Ο μαθητής εμπνέεται, δημιουργεί και υλοποιεί τις ιδέες και τους στόχους του ενώ εκφράζει παράλληλα και τα συναισθήματά του. Με τον τρόπο αυτό αποκτά τεχνικές γνώσεις ενώ επιπρόσθετα ενισχύεται η αυτοπεποίθησή του.

Σημαντικά οφέλη της Κεραμικής Τέχνης είναι επίσης η δραστηριοποίηση της λεπτής κινητικότητας καθώς και η ανάπτυξη της συγκέντρωσης προσοχής.

Στο δημιουργικό αυτό ταξίδι, μεγαλύτερο ενδιαφέρον έχει ο «δρόμος» , η διαδικασία στο να φτάσει ο μαθητής στο τελικό αποτέλεσμα και όχι στο ίδιο το αποτέλεσμα.

Οι προβληματισμοί, οι σκέψεις, οι προσπάθειες και οι ιδέες των μαθητών είναι το ζητούμενο.

Το αποτέλεσμα, όποιο και αν είναι μετά το πέρας αυτής της διαδικασίας είναι ιδιαίτερα επιθυμητό και σεβαστό.

Τα σχόλια είναι κλειστά.