Γεωπονίας – Τροφίμων και Περιβάλλοντος

Το εργαστήριο της Γεωπονίας- Τροφίμων και Περιβάλλοντος, ασχολείται με τρόφιμα κυρίως της φυτικής προέλευσης.

Η διαδικασία ξεκινά στο θερμοκήπιο με την  σπορά έως και την τελική ανάπτυξη του φυτού, συνεχίζεται με   τη συγκομιδή, μεταποίηση, και αξιοποίηση των πρώτων υλών και τελειώνει  με τη διατήρηση, συντήρηση και θρεπτική αξία των τελικών προϊόντων.

Στόχος είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων των μαθητών, μέσω  την εξοικείωση τους στις καλλιεργητικές εργασίες τόσο σε γνωστικό όσο και σε πρακτικό πλαίσιο.

                                        

Τα σχόλια είναι κλειστά.