Σχολικό Δίκτυο Εκπαίδευσης και Υποστήριξης

Σχολικό Δίκτυο Εκπαίδευσης και Υποστήριξης – Επιτροπές Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ- Ε.Δ.Ε.Α.Υ)

Κατά το σχολικό έτος 2020 -2021 στο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Σερρών λειτουργεί το 2ο Σ.Δ.Ε.Υ. (Σχολικό Δίκτυο Εκπαίδευσης και Υποστήριξης), το οποίο αποτελεί αποκεντρωμένη, αδιαβάθμητη υπηρεσιακή μονάδα της ΕΑΕ και έχει ως στόχο την προώθηση συνεργασίας, τον συντονισμό του έργου των σχολικών μονάδων και την ενδυνάμωση τους στην ανταπόκριση στις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών. Επίσης κάνουν τις απαραίτητες ενέργειες για την ενίσχυση της ομαλής ένταξης και συμπερίληψης των μαθητών με αναπηρία στα σχολεία γενικής εκπαίδευσης.

Σε κάθε σχολική μονάδα του ΣΔΕΥ που λειτουργεί Τμήμα Ένταξης (Τ.Ε), δημιουργείται μια Επιτροπή Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Ε.Δ.Ε.Α.Υ), η οποία αποτελεί ένα νέο καινοτόμο θεσμό του εκπαιδευτικού μας συστήματος, όσον αφορά την οργάνωση της υποστήριξης των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή και με αναπηρία μέσα στο γενικό σχολείο. Στοχεύουν στη διεπιστημονική ενίσχυση του σχολείου και των εκπαιδευτικών στα γενικά σχολεία με την εφαρμογή πρακτικών υποστήριξης και συμπληρωματικών υπηρεσιών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης(ΕΑΕ), όπως ορίζονται από την νομοθεσία.

Το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Σερρών αποτελεί τη βάση του 2ου ΣΔΕΥ του Νομού Σερρών και περιλαμβάνει τις εξής σχολικές μονάδες:

  • Γυμνάσιο Σιδηροκάστρου Σερρών
  • Γυμνάσιο Ηράκλειας Σερρών
  • Γυμνάσιο Λιβαδιάς Σερρών
  • Γυμνάσιο Στρυμονικού Σερρών
  • 4ο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Σιδηροκάστρου

 

Τα σχόλια είναι κλειστά.