Λογοθεραπευτής

Αναλαμβάνει την περιοδική αξιολόγηση των μαθητών που παρουσιάζουν προβλήματα επικοινωνίας, λόγου, ομιλίας Σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα αποκατάστασης λόγου και επικοινωνίας .Αναλαμβάνει την ενημέρωση του προσωπικού του σχολείου σε θέματα επικοινωνίας και λόγου ώστε να υπάρχει ενιαία παρέμβαση. Συνεργάζεται με τους γονείς και τους καθοδηγεί πώς να χειρίζονται αντίστοιχα προβλήματα λόγου και επικοινωνίας. Ασκεί το έργο του σε ιδιαίτερο χώρο σε ατομική ή μικροομαδική βάση Ασκεί το έργο του όταν κρίνεται απαραίτητο για τον ίδιο το μαθητή σε συνεργασία με τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό μέσα στην τάξη.

Τα σχόλια είναι κλειστά.