Εργοθεραπευτής

Αξιολογεί τις αναπτυξιακές, λειτουργικές και αισθησιοκινητικές δεξιότητες των μαθητών με ειδικές δοκιμασίες και τεχνικές.

Προσδιορίζει τις ανάγκες των μαθητών και καθορίζει τους στόχους αποκατάστασης των διαφόρων δεξιοτήτων μέσω σκόπιμων δραστηριοτήτων που βοηθούν το μαθητή στη σχολική και κοινωνική προσαρμογή.

Παρακολουθεί και εξετάζει περιοδικά την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των μαθητών και ενημερώνει τους γονείς για την εξέλιξή τους και το πρόγραμμα που ακολουθεί.Συνεργάζεται με το φυσικοθεραπευτή και εισηγείται στο Δ/ντή τις απαραίτητες εργονομικές διευθετήσεις.

Προτείνει την προμήθεια βοηθημάτων για τη διευκόλυνση της ψυχοκινητικής δραστηριότητας και της μαθησιακής ετοιμότητας των μαθητών. Προτείνει λειτουργικούς χειρισμούς συνεργαζόμενος με το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό και τους γονείς σε θέματα καθημερινών δραστηριοτήτων αυτόνομης διαβίωσης.

Αναλαμβάνει την ενημέρωση του προσωπικού του σχολείου και των γονέων σε θέματα απόκτησης δεξιοτήτων μέσω σκόπιμων δραστηριοτήτων, ώστε να υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση.

Τα σχόλια είναι κλειστά.