Φυσιοθεραπευτής

Αξιολογεί τις κινητικές και λειτουργικές ικανότητες των μαθητών, προσδιορίζει τις ανάγκες τους και καθορίζει τους θεραπευτικούς στόχους.

Παρακολουθεί και αξιολογεί περιοδικά την κινητική εξέλιξη των μαθητών και ενημερώνει τον ατομικό τους φάκελο.

Συνεργάζεται με τον εργοθεραπευτή και τους εκπαιδευτικούς φυσικής αγωγής χωρίς να τους υποκαθιστούν στο έργο τους και με το Ε.Β.Π. και ενημερώνει τους εκπαιδευτικούς για θέματα των αρμοδιοτήτων του. Ενημερώνουν την οικογένεια για την κινητική εξέλιξη του μαθητή και εισηγούνται σε συνεργασία με τους εργοθεραπευτές τις όποιες εργονομικές διευθετήσεις.

Εισηγούνται συνεργαζόμενοι με τους εργοθεραπευτές στο Δ/ντή του σχολείου τις αναγκαίες εργονομικές διευθετήσεις για την ανεμπόδιστη παραμονή των μαθητών στο χώρο του σχολείου και την απρόσκοπτη μετακίνησή τους.

 Προτείνουν την προμήθεια βοηθημάτων για τη διευκόλυνση της κινητικής δραστηριότητας και της μαθησιακής ετοιμότητας των μαθητών.

Τα σχόλια είναι κλειστά.