Γλώσσα

Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας ακολουθούμε τη διαφοροποιημένη διδασκαλία και προσαρμόζουμε το μάθημα στις δεξιότητες και ικανότητες που έχει ο κάθε μαθητής –τρια. Προσεγγίζουμε το γνωστικό αντικείμενο διαθεματικά με τη συνεργασία και άλλων ειδικοτήτων όπως μαθηματικός εικαστικός κ.α. Εμπλουτίζουμε το μάθημα κατά τη διάρκεια της χρονιάς με επίκαιρα κείμενα και εργασίες από την θεματική που προσφέρει ο κάθε μήνας ( τοπικές συνήθειες , παγκόσμια ημέρα, εθνικές επέτειοι).

Τα σχόλια είναι κλειστά.