Αξίες στη ζωή μας

Κύριος στόχος του προγράμματος η κατανόηση της έννοιας των αξιών, η ονομασία τους, η διεξοδική τους ανάλυση και διαθεματική τους προσέγγιση και η εξοικείωση των παιδιών με τις βασικές αξίες στην καθημερινή ζωή Η εξοικείωση με τις βασικές αξίες της ζωής: αλληλεγγύη, σεβασμός, φιλία, οικογένεια. Η κατανόηση της αναγκαιότητας και της σημασίας των αξιών στην καθημερινότητά μας. η ενίσχυση αυτοεκτίμησης και συνεργασίας μεταξύ των μαθητών.
Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε με διαθεματική προσέγγιση και διαπραγματεύτηκε Τι είναι οι αξίες ζωής, ποιες είναι οι βασικές αξίες. Έγινε βιωματική και δια ζώσης εξοικείωση με τις αξίες (πχ φροντίδα ζώου, απελευθέρωσή του, συνεργασία κτλ)
Έγινε διεξοδική ανάλυση και προσέγγιση των εξής αξιών: οικογένεια, φιλία, ελευθερία, συνεργασία, φροντίδα, ειρήνη, κοινωνική δικαιοσύνη, σεβασμός, «έννοια του μοιράζομαι»
Προσέφερε και εξυπηρέτησε την ενίσχυση αυτοεκτίμησης, συνεργασίας των μελών της ομάδας, και την εφαρμογή «καλών πρακτικών»

Τα σχόλια είναι κλειστά.