Πρόγραμμα Υδροθεραπείας

Η άσκηση στο νερό παρέχει στα άτομα με ειδικές ανάγκες πολλαπλά οφέλη. Είναι ένα πολύ-αισθητηριακό ερέθισμα που βοηθά στην ενίσχυση των αντιληπτό-κινητικών ικανοτήτων και την προώθηση του ψυχό-κινητικού συστήματος.

Στο πρόγραμμα Υδροθεραπείας-Θεραπευτικής κολύμβησης που πραγματοποιείται στο σχολείο μας και είναι  βασισμένο στην φιλοσοφία της Halliwick, πραγματοποιήθηκε αρχικά αξιολόγηση σε όλα τα παιδιά που μετέχουν στο εν λόγω πρόγραμμα με το WOTA 1&2 test της Halliwick, τα οποία έχουν σταθμιστεί στην ελληνική γλώσσα.

Αξιολογούνται 10 σημεία δεξιοτήτων που αφορούν :

  • την Νοητική προσαρμογή,
  •  Την Είσοδο και έξοδο από την πισίνα,
  • Την βύθιση και την αναπνοή στο νερό,
  • Δεξιότητες, έλεγχο ισορροπίας και κίνησης.

Στο τέλος της σχολικής χρονιάς θα γίνει επαναξιολόγηση των παιδιών με σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων ως προς την  βελτίωση αλλά και την κατάκτηση νέων δεξιοτήτων.

Τα σχόλια είναι κλειστά.