Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας: «Διαφυλικές Σχέσεις -Σεξουαλική αγωγή»

Υπεύθυνες προγράμματος:

Γιακουμή Σοφία (ΠΕ30)

Λημναίου Μαρία(ΠΕ30)

Πελτέκη Ελένη (ΠΕ23)

Στα πλαίσια του προγράμματος «Διαφυλικές Σχέσεις -Σεξουαλική αγωγή», και μέσω της βιωματικής και συνεργατικής μέθοδού διδασκαλίας, προσεγγίζονται μια σειρά από θεματικές αναφορικά με τα δύο φύλα, τις σχέσεις αναμεσά τους, τις αλλαγές που συμβαίνουν στο ανθρώπινο σώμα κατά τη διάρκεια της εφηβείας, αλλά και την αναγνώριση των κινδύνων και την αυτοπροστασία από μη κατάλληλες λεκτικές και σωματικές προσεγγίσεις. 

Ειδικότερα, οι παιδαγωγικοί στόχοι της ομάδας συνοψίζονται στα εξής:

  • Ορισμός της εφηβείας και αλλαγές στο σώμα κατά τη διάρκειά της.
  • Διάκριση των διαφορετικών ειδών σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων (συγγενικές, φιλικές, επαγγελματικές, συντροφικές)
  • Αναγνώριση και κατάκτηση των κοινωνικών  δεξιοτήτων που βοηθούν στη σύναψη και διατήρηση μιας σχέσης.
  • Ικανότητα διάκρισης των υγειών και μη κοινωνικών σχέσεων.
  • Προσδιορισμός της έννοιας του προσωπικού μας χώρου και των ορίων και προστασία τους  (κατάλληλο και ακατάλληλο άγγιγμα, σεξουαλική παρενόχληση).
  • Σεβασμός του προσωπικού χώρου του άλλου (κατάλληλη έκφραση σεξουαλικής επιθυμίας, σεβασμός- εκτίμηση)
  • Αναπαραγωγικό σύστημα, σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα και αντισύλληψη.

Τα σχόλια είναι κλειστά.