Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας : Κοινωνική και συναισθηματική αγωγή

Σύμφωνα με τους ειδικούς η  κοινωνική και συναισθηματική αγωγή θα ήταν δόκιμο να ενταχθεί επίσημα στην εκπαιδευτική διαδικασία από την προσχολική εκπαίδευση, καθώς  προάγει την ψυχική υγεία διαμορφώνοντας  τη σκέψη, το συναίσθημα και την συμπεριφορά των μαθητών.  Για τους παραπάνω λόγους τα προγράμματα αγωγής υγείας  αποτελούν προτεραιότητα για το σχολείο μας.

Έτσι, μέσω  του συγκεκριμένου προγράμματος  προωθούνται :

1. Η αυτογνωσία : ικανότητα για κατανόηση και αναγνώριση συναισθημάτων ,ακριβή αυτοαντίληψη και  αναγνώριση δυνατοτήτων.
2. Η κοινωνική αντίληψη : προοπτική θέαση των καταστάσεων , ενσυναίσθηση και  εκτίμηση της διαφορετικότητας.
3. Η λήψη υπεύθυνων αποφάσεων: αναγνώριση του προβλήματος και ανάλυση της κατάστασης  και λύση του προβλήματος.
4. Η αυτοδιαχείριση: έλεγχος των παρορμήσεων και διαχείριση άγχους.
5.Η διαχείριση σχέσεων: επικοινωνία, κοινωνική εμπλοκή και σύναψη σχέσεων, συνεργατικότητα.
Υπεύθυνοι προγραμματος :Τασάκου Ζαχαρένια -Παρασκευαϊδου Μαρία

Τα σχόλια είναι κλειστά.