Εικαστικές και παιδαγωγικές κατασκευές

  • Στα πλαίσια του προγράμματος Αγωγής Υγείας «Εικαστικές και παιδαγωγικές κατασκευές» ο Δημήτρης Δανιηλίδης (ΠΕ08) με τις Ελένη Πελτέκη και Ιωαννα Κοπανου (ΠΕ23) και σε συνεργασία με τους μαθητές του ΕΕΕΕΚ δημιούργησαν μια σειρά από κατασκευές με τους εξής στόχους: ενίσχυση της δημιουργικότητας και της συνεργατικής διάθεσης μεταξύ των μαθητών του ΕΕΕΕΚ, εξοικείωση με ποικιλία υλικών, εξάσκηση της λεπτής κινητικότητας, του οπτικοκινητικού συντονισμού και της επίλυσης προβλημάτων. Οι κατασκευές αυτές εξυπηρετούν το σκοπό της δομημένης εκπαίδευσης, εξασκούν τους μαθητές σε ένα ευρύ φάσμα ικανοτήτων, ενώ παράλληλα ηρεμούν και ψυχαγωγούν. Παρατίθεται ένα πρώτο μέρος αυτών.

Τα σχόλια είναι κλειστά.