«Κοινωνικές δεξιότητες επί… τραπέζης»

Υπεύθυνοι προγράμματος:

Μαριάνθη Σκρίνου ΠΕ78.50

 Μαρία – Αικατερίνη Μαυρίδου ΠΕ78.50

 Γεωργία Μητρούση ΠΕ 29

Κατά την υλοποίηση του προγράμματος «Κοινωνικές δεξιότητες επί… τραπέζης» , οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί επιδιώκουν να εξοικειώσουν τους συμμετέχοντες μαθητές με βασικές δεξιότητες αυτόνομης διαβίωσης, με αναφορά κυρίως στις καλές συνήθειες «στο τραπέζι» και τους κοινωνικά αποδεκτούς κανόνες σίτισης.

 Μέσω της διαθεματικής προσέγγισης, οι μαθητές στο πλαίσιο του μαθήματος της Κοινωνικής και Επαγγελματικής Αγωγής αλληλεπιδρούν  και μαθαίνουν τους κανόνες καλής συμπεριφοράς γύρω από το τραπέζι, τους οποίους και μαθαίνουν να εφαρμόζουν πριν και μετά το φαγητό σε ένα πλαίσιο προσομοίωσης που επιτελείται μέσω του μαθήματος και του  χώρου της Αυτόνομης Διαβίωσης. Ταυτόχρονα, τους δίνεται η δυνατότητα μέσα από το μάθημα της εργοθεραπείας, να ενισχύσουν τις δεξιότητες της αδρής και της λεπτής τους κινητικότητας  χρησιμοποιώντας «εργαλεία» κουζίνας, συμβάλλοντας κατά αυτό τον τρόπο – μεταξύ άλλων- και στην ψυχοκοινωνική τους ανάπτυξη. 

Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με τη δημιουργία ανάλογου βοηθητικού εκπαιδευτικού υλικού «teacch», ώστε να διευκολυνθεί και να παγιωθεί η εφαρμογή του από τους μαθητές.

Τα σχόλια είναι κλειστά.